Zapisy

Rejestracja uczestników biernych:

 

Rejestracja uczestników paneli eksperckich (11 i 12 maja 2022 r.)

Rejestracja uczestników I panelu młodych (12 maja 2022 r.)

Rejestracja uczestników II panelu młodych (12 maja 2022 r.)