Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w tegorocznej edycji konferencji naukowej Współczesne problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce – w stulecie nauki o normie postępowania w prawoznawstwie.
 
Konferencja ta dedykowana jest pamięci naszego przedwcześnie zmarłego Kolegi, dra Maciej Kłodawskiego – uznanego teoretyka prawa specjalizującego się w problematyce tworzenia tekstu prawnego, ale też cenionego praktyka legislacji. To naukowe przedsięwzięcie mamy zaszczyt po raz kolejny organizować wraz z Polskim Towarzystwem Legislacji, którego członkiem był dr Maciej Kłodawski.
 
Tegoroczna, trzecia już edycja tej konferencji naukowej odbędzie się pn. Współczesne problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce – w stulecie nauki o normie postępowania w prawoznawstwie. W tym roku wypada bowiem 100. rocznica wygłoszenia przez prof. Czesława Znamierowskiego referatu pt. „Z nauki o normie postępowania”, co miało miejsce podczas I Polskiego Zjazdu Filozoficznego we Lwowie, w maju 1923 roku. Od wygłoszenia tego referatu nastąpił dynamiczny rozwój polskiej teorii prawa w aspekcie zagadnień związanych z tworzeniem i wykładnią prawa. Warto, aby symboliczna rocznica tego doniosłego dla prawoznawstwa wydarzenia stała się w tym roku jedną z przewodnich idei naukowego przedsięwzięcia poświęconego współczesnej problematyce teorii i praktyce tworzenia prawa w Polsce.
 
Konferencja odbędzie się w dniu 17 maja 2023 r., podobnie jak jej poprzednie edycje, będzie prowadzona w formie zdalnej, za pośrednictwem aplikacji MS Teams.
 
Jeśli powezmą Państwo zamiar wzięcia czynnego udziału w konferencji, uprzejmie prosimy o przesłanie tytułu planowanego wystąpienia wraz z abstraktem (200 – 300 słów), do dnia 2 kwietnia 2023 roku, na adres e-mail: beata.kanarek@usz.edu.pl.

 


Organizatorzy:

  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • Polskie Towarzystwo Legislacji.

 

Nagrania z pierwszej edycji:

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Narutowicza 17A

70-240 Szczecin

wpia.usz.edu.pl